Nasze usługi

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem Naszych usług jakie świadczymy.

Roboty
ziemne i odwodnieniowe

 • Wykopy (pod fundamenty, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne, piwnice itp.)
 • Budowa kanalizacji deszczowej/opadowej
 • Budowa studni głębinowych, kanalizacyjnych
 • Układanie odwodnień liniowych, acodrain, meadrain
 • Nasypy
 • Kształtowanie i niwelacja terenu
 • Rekultywacja terenu
 • Stabilizacja podłoża
 • Przemieszczanie mas ziemnych
 • Porządkowanie terenu przed i po budowie
 • Zasypywanie fundamentów
 • Odwodnienie i drenowanie terenów zielonych oraz wszelkiego rodzaju posesji
 • Układanie koryt ściekowych
 • Budowa przepustów wraz z przyczółkami
 • Budowa zbiorników wodnych, kanałów itp.

Roboty
drogowe

 • Cięcie asfaltu, betonu
 • Kucie specjalistycznym sprzętem
 • Asfaltowanie
 • Korytowanie, zasypanie i zagęszczenie kruszywami dróg i chodników
 • Układanie płyt chodnikowych
 • Układanie chodników, parkingów i placów z kostki brukowej
 • Budowa lub przebudowa zjazdów prywatnych i publicznych
 • Wyburzanie budynków

Prace
brukarskie

 • Korytowanie, zasypanie i zagęszczanie kruszywami (według życzeń klienta) dróg, podjazdów do posesji oraz chodników,
 • Układanie kostki brukowej,
 • Układanie: krawężników, obrzeży, palisad itp.,
 • Budowa boisk sportowych.

Wynajem
maszyn budowlanych

 • Transport materiałów sypkich oraz budowlanych
 • Wywóz ziemi, gruzu, złomu itp.
 • Wynajem koparek
 • Wynajem ładowarek

Zaufali nam

Szybki kontakt

14 611 25 27

  biuro@mar-ziem.pl

Marek Dylowicz

Właściciel

  +48 603 661 349